Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, endeksteki artışın temelde Türkiye Ekonomisinin 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerdeki iyileşme ve tüketim eğilimdeki artıştan kaynaklandığı görülmektedir. Koronavirüs’e ilişkin yeni vaka ve kayıp sayısındaki azalmaya bağlı olarak ekonominin kademeli açılma planı ve bunun finansal piyasalara yansımaları Tüketici Güvenindeki toparlanmanın temel nedeni görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 12,03 artarak 82,40 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 32,65 artarak 62,58 değerini aldı.

Endeksin önümüzdeki dönem seyrinde Koranavirüs sürecinin gelişimi en önemli faktör olmaya devam edecek görünüyor.