Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24 artarak 84,10 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, bir önceki ayın nihai endeksine göre tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme gözleniyor. Aralık ayına göre jeo-politik risklerin bir miktar gerilemesi ve finansal piyasalardaki genel pozitif seyir bu artışın temel nedeni gibi görünüyor.

Bununla birlikte, endeks anketinin tamamlandığı tarihin 24 Ocak 2020 olduğunu belirtelim. Koronavirüs salgını ve bunun finansal piyasalara olumsuz etkisini yaşadığımız Ocak ayının son haftasının Tüketici Güvenine etkisini mevcut endekste görmüyoruz. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 4,97 artarak 86,64 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 3,20 azalışla 87,30 değerini alıyor. Mevsimsel faktörlerle yılın son aylarında güçlenen tüketim eğiliminin, Ocak ayında bir miktar gerilediği izleniyor.  

Veriler, son çeyrekle beraber iç talebin büyümeye verdiği katkının artığına ve benzer katkının Ocak ayında da devam ettiğine işaret ediyor.