Advertisement

BMS Çelik halka arzında talep toplama işlemi tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.010.000 TL’den 32.210.000 TL’ye artırılması nedeniyle halka arza konu edilen 12.200.000 TL nominal değerli ve ortak satışı nedeniyle halka arza konu edilen 3.300.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep toplama sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,8 katına denk gelen filtre edilmemiş 27.512.344 TL nominal değerli talep geldi.

Bu kapsamda, şirketin sermayesi 20.010.000 TL’den 32.210.000 TL’ye çıkmış, 3.300.000 TL nominal değerli ortak satışı yapıldı.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,87 TL olarak belirlenirken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 75.485.000 TL olarak gerçekleşti.