Advertisement

Bank of America'nın (BofA), 16 Ocak tarihli raporunda, Türk bankacılık sektörünün 2020'de olumlu bir performans göstereceği öngörüsünde bulundu.

BofA, Türk bankalarının yıla dolar bazında yüzde 10 yükselişle güçlü bir başlangıç yaptığını ve bu hareketin azalan jeopolitik endişeler, destekleyici küresel ortam ve özel bankaların yapıcı 2020 yönlendirmelerinden dolayı gerçekleştiğini belirtti.

Sektörün, iki yıl süren zayıf hisse başına kar ve toplam 5 puanlık özkaynak karlılığı daralmasının ardından birkaç yıl sürecek özkaynak karlılığı toparlanması sürecine girdiğini kaydeden BofA, bankaların 2020'de yüzde 42'lik hisse başına kar artışı ve 3 puanlık özkaynak karlılığı artışı gerçekleştirmesini beklediğini belirtti. Raporda, öte yandan, hisse başına kar ivmesi, düşük özkaynak maliyeti ve düşük değerlemelerden dolayı sektöre ilginin canlı kalacağı kaydedildi.

Kredi Büyümesi

Raporda, kredi büyümesinin 2020 yılının önemli bir konusu olacağına dikkat çekildi. BofA, 2019 yılının 4. çeyreğindeki güçlü kredi büyümesinin, düzenleyici kuruluşlarıdan gelen teşvik ve özel bankaların artan iştahından dolayı 2020'de sürmesini beklediğini belirtti. Banka, TL cinsinden kredi büyümesinin yüzde 20'ye yaklaşmasını ve özel bankaların piyasa payının artmasını beklediğini de ifade etti.

Faizlerde Düşüş

Raporda, faiz oranlarının 2019'un ikinci yarısında 12-14 puan düştüğüne dikkat çekildikten sonra, mevduatların kısa vade yapısının düşük fonlama maliyetlerine yol olanak tanıyacağı ve bunun da kısmen 2019'un dördüncü çeyreğinde ve 2020 yılının ilk çeyreğinde kar ve zararda yansımasını bulacağı vurgulanırken, aşağı yönlü kredi yeniden fiyatlamasının kademeli olacağı belirtildi. Banka, bu nedenle, net faiz marjlarının 2020 yılını doğal olmayan bir yüksek tabanla başlayacağını ve varlıkların yeniden fiyatlanması ile birlikte süregelen bir şekilde düşeceğini kaydetti.

Takipteki Krediler

2019 yılında takipteki krediler rasyosunun yüzde 5.4 ile 2009 yılı zirvesini yakaladığınıı kaydeden BofA, halen risklerin, Stage 2 krediler dikkate alındığında önceki çevrime göre yüksek kaldığını belirtti. Banka, 2020 yılında Stage 2 kredilerde daha fazla artış öngörmediğini, zira temel riskin Stage 2 kredilerden takpteki kredilere potansiyel geçiş olacağını ifade etti.