Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümlerine açıklık getiren tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7256 sayılı kanun genel tebliğiyle, amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin
uygulanmasına dair esaslar belirlendi.

Aynı gazetede, ilgili kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler,
gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin esasları
belirleyen 7256 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ de yer alıyor.