Advertisement

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 yılı 3. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar

01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218600


BIST