Advertisement

ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, kâr dağıtımının tek seferde yapılması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Karar Tarihi 20.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,6637929 266,37929 10 2,3974136 239,74136

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 25.09.2023 25.09.2023 27.09.2023 26.09.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 25 Eylül 2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2 DIVIDEND DISTRUBUTION TABLE.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 709.021.679,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.218.013.240,84 1.534.073.841
4. Vergiler ( - ) 505.043.508,05 0
5. Net Dönem Kârı 4.324.671.826,46 1.534.073.841
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 96.515.638,32
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.324.671.826,46 1.437.558.202,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.695.781,39 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.331.367.607,85 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.800.000.000 33.786.410,25
* Nakit 1.800.000.000 33.786.410,25
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.276.156.174,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 176.621.358,98 127.615.617,49
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 2.348.050.467,49 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 490.057.414,81

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.757.250.518,62 0 40,63 2,3974135 239,74
TOPLAM 1.757.250.518,62 0 40,63 2,3974135 239,74

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(**) Kar Payının 1.309.942.585,19 TL'sının cari yıl diğer kazançlardan, 391.545.929,45 TL'sının Diğer Sermaye Yedeklerinden, 98.511.485,36 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125721


BIST