Advertisement

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul?da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 225.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve 17655 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/03/2022 gün ve E.72779669 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031312


BIST