Advertisement

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 262.500.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 4.000.000 16.000.000,000 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 Nâma
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 48.500.000 194.000.000,000 400,00000 B Grubu B Grubu, BARMA, TREBARM00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 210.000.000,000 400,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 17.446.918
Geçmiş Yıl Karları (TL) 192.553.082


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.12.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde
1. Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 210.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6ncı maddesinin 6ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 262.500.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirket sermayesinin %400 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet (A) grubu ve 194.000.000 TL nominal değerli 194.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084501


BIST