Advertisement

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birko A.Ş Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe NİĞDE MERKEZ
Adres Niğde - Bor Yolu 7. Km Organize Sanayi Bölgesi, Birko Cad. No : 288 - NİĞDE

Gündem Maddeleri
1 - 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - 4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2020 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 6-2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - 8-Yönetim kurulunun şirketin 2020 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
9 - 9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - 10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
12 - 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
13 - 13-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
14 - 14-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15 - 15-Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GenelKuruıl_Cagri_Gundem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GenelKuruıl_BilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları İle İlgili Tutanak Detaylı Olarak Ekte *.PDF olarak verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29072021GenelKurul_ToplantiTutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP_hazirun_PDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
29 Haziran 2021 Salı Günü Saat 14.00'de, yapılması planlanan 2020 Yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantımız nisap miktarının sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Olağan Genel Kurulumuz 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat : 14:00'de, Niğde-Bor Yolu, Organize Sanayi Bölgesi 7. Km. Birko Cad. No:288 /NİĞDE adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952832


BIST