Advertisement

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 115.678 280.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 280.800
BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 280.800
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.745.306 -483.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.378.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.007.960 -202.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
76.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.007.960 -126.346
Finansman Giderleri
24 -437.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.445.690 -126.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.832.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 16.832.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
386.854 -126.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
386.854 -126.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 920
Ana Ortaklık Payları
19 386.854 -127.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.755 966.064
Dönem Karı (Zararı)
386.854 -126.346
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-126.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.900.142 698.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.462.681 443.118
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-437.461 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
255.046
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
255.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.806.764 394.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.368.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.368.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
161.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
161.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.760 2.804.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.996 1.448.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.448.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
302.316
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
396.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.706.524 966.064
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.699.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -999.769
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.755 -33.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.755 -33.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.491 51.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.736 17.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.736 63.116
Ticari Alacaklar
5,6 8.533.034 8.533.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.533.034 8.533.034
Diğer Alacaklar
5,7 83.675 83.675
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.564 2.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 81.111 81.111
Stoklar
8 2.558.773 711.013
Peşin Ödenmiş Giderler
9 160.481 25.140
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.071
ARA TOPLAM
11.380.699 9.419.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.380.699 9.419.049
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 5.501.975 3.196.838
Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 50.003.984 46.271.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 919.718 714.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.205.703 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.631.885 55.895.319
TOPLAM VARLIKLAR
72.012.584 65.314.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 10.454.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328 1.657.328
Ticari Borçlar
5,6 2.223.859 3.199.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.223.859 2.182.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.021.526 2.027.026
Diğer Borçlar
5,7 761.565 761.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 760.123 760.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.442 1.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 642.514 582.245
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 377.295 1.289.933
ARA TOPLAM
18.138.671 19.972.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.138.671 19.972.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.138.671 19.972.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.862.788 45.326.193
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.219.808 37.914.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.557.428 36.164.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 41.557.428 36.164.913
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17 3.662.380 1.750.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 2.049.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 495.307 495.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -4.938.789 -14.434.202
Net Dönem Karı veya Zararı
17 386.854 10.700.090
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 11.125 15.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.873.913 45.341.875
TOPLAM KAYNAKLAR
72.012.584 65.314.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 0 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.000 0 0 0 0 0 0 18.907 0 0 0 0 37.014.075 0 0 -46.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.645 0 1.249 0 -32.416.100 2.504.380 0 18.260.392 4.363 18.264.755
Transferler
2.504.380 -2.504.380 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-127.266 -127.266 -127.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi