Advertisement

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Transferler
41.440.493 406.439.258 -447.879.751
Dönem Karı (Zararı)
868.572.082 868.572.082 868.572.082
Kar Payları
-164.365.000 -164.365.000 -164.365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.006.527.451 868.572.082 2.102.824.044 2.102.824.044
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.804 871.342.359 2.106.201.674 2.106.201.674
Transferler
23.456.736 847.885.623 -871.342.359
Dönem Karı (Zararı)
2.283.593.273 2.283.593.273 2.283.593.273
Sermaye Arttırımı
183.000.000 -35.486.965 -147.513.035
Kar Payları
-84.572.238 -84.572.238 -84.572.238
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 148.694.282 1.622.935.154 2.283.593.273 4.305.222.709 4.305.222.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.589.630 -342.970.886
Dönem Karı (Zararı)
2.283.593.273 868.572.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.283.593.273 868.572.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.903.875.279 -748.940.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 19.266.177 20.666.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-141.791.194 101.629.408
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -141.791.194 101.629.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.036.443 13.055.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.846.077 2.759.874
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.882.520 10.295.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.870.042 31.423.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -100.595.958 -25.077.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 172.466.000 56.500.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 104.913.312 43.649.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 420.968.276 76.343.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -2.371.065.449 -1.035.708.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.320.176 -453.893.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.210.689.462 680.157.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.144.170 1.880.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.212.833.632 678.277.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.411.277 3.595.661
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.428.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.982.603 3.595.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
610.244.023 -150.373.120
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
610.244.023 -150.373.120
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.234.286.760 -1.458.603.558
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.792.180 -37.481.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.959.977 -137.535.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-438.310.581 458.006.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-200.698.736 64.123.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-237.611.845 393.882.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.344.065 17.688.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.953.833 152.472.669
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.871.713 125.202.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.082.120 27.270.217
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.326.699 1.932.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.556.419 16.246.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-70.556.419 16.246.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
130.397.818 -334.262.054
Alınan Faiz
22 100.595.958 25.077.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.327.630 -2.100.755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -212.076.516 -31.685.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.489.749 -44.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.489.749 -44.160
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.489.749 -44.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
695.560.772 397.970.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130.000.000 677.488.771
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.130.000.000 677.488.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.691.568 -37.151.001
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -149.691.568 -37.151.001
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.072.073 -13.883.413
Ödenen Temettüler
-84.572.238 -164.365.000
Ödenen Faiz
-144.330.924 -48.537.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -48.772.425 -15.580.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
697.660.653 54.955.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
697.660.653 54.955.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.785.605 164.281.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.132.446.258 219.237.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.132.446.258 434.785.605
Ticari Alacaklar
1.476.246.093 1.176.059.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 3.401.602 1.257.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.472.844.491 1.174.801.795
Diğer Alacaklar
32.823.295 587.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 29.429.226 552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.394.069 587.278
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 872.963.451 917.082.507
Stoklar
213.806.699 99.014.519
Peşin Ödenmiş Giderler
79.734.492 690.004.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 79.734.492 690.004.565
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 33.418.963
Diğer Dönen Varlıklar
208.148.296 200.188.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 208.148.296 200.188.319
ARA TOPLAM
4.049.587.547 3.517.722.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.049.587.547 3.517.722.574
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
302.608.431 211.467.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 302.608.431 211.467.561
Diğer Alacaklar
1.039.195 863.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.195 863.383
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 4.680.958.343 2.253.757.071
Maddi Duran Varlıklar
19.703.798 13.001.648
Binalar
9 3.384.485 3.443.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 8.537.287 471.972
Taşıtlar
9 853 853
Mobilya ve Demirbaşlar
9 7.781.173 9.085.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
149.515.340 89.272.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
159.122.528 169.703.766
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 155.767.205 164.584.163
Bilgisayar Yazılımları
10 3.355.323 5.119.603
Peşin Ödenmiş Giderler
112.110 86.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.110 86.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 92.127.430 138.904.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.405.187.175 2.877.056.515
TOPLAM VARLIKLAR
9.454.774.722 6.394.779.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.000.000
Banka Kredileri
8 100.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
420.142.569 121.426.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
420.142.569 121.426.984
Banka Kredileri
8 380.422.106 100.788.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 39.720.463 20.638.043
Ticari Borçlar
939.397.064 1.532.776.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 27.082.768 227.781.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 912.314.296 1.304.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.419.238 3.788.897
Diğer Borçlar
755.787.241 737.623.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,16 134.541 118.082.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 755.652.700 619.541.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.432.387 38.103.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.432.387 38.103.810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 13.601.611 101.110.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.784.659 57.821.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.809.622 6.963.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
37.975.037 50.857.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.312.329 120.868.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.312.329 120.868.750
ARA TOPLAM
2.263.877.098 2.813.520.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.263.877.098 2.813.520.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.173.767.076 1.199.057.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.173.767.076 1.199.057.447
Banka Kredileri
8 2.058.772.366 1.127.196.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 114.994.710 71.860.860
Ticari Borçlar
265.826.353 110.757.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 265.826.353 110.757.443
Diğer Borçlar
52.036.036 61.970.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 39.046.173 61.970.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16 12.989.863
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
344.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
344.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.460.036 17.073.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.460.036 17.073.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 369.240.690 86.198.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885.674.915 1.475.057.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.149.552.013 4.288.577.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.305.222.709 2.106.201.674
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
148.694.282 160.724.511
Yasal Yedekler
14 148.694.282 160.724.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.622.935.154 1.007.134.804
Net Dönem Karı veya Zararı
2.283.593.273 871.342.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.305.222.709 2.106.201.674
TOPLAM KAYNAKLAR
9.454.774.722 6.394.779.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.760.792.881 10.441.116.070 5.330.130.398 3.657.859.562
Satışların Maliyeti
18 -8.583.902.379 -8.714.279.982 -3.086.965.001 -3.388.170.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.176.890.502 1.726.836.088 2.243.165.397 269.689.138
BRÜT KAR (ZARAR)
4.176.890.502 1.726.836.088 2.243.165.397 269.689.138
Genel Yönetim Giderleri
19 -405.225.750 -194.286.762 -144.654.879 -77.870.497
Pazarlama Giderleri
19 -674.273.081 -280.159.596 -273.087.337 -130.417.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 94.420.971 47.187.087 35.375.182 20.544.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.654.875 -43.507.290 -12.460.656 -11.715.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.143.157.767 1.256.069.527 1.848.337.707 70.229.745
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-20.698.000 -61.945.917 -16.010.085 10.736.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.122.459.767 1.194.123.610 1.832.327.622 80.966.255
Finansman Gelirleri
22 100.595.958 25.077.028 53.689.892 16.381.719
Finansman Giderleri
22 -518.494.176 -274.284.988 -230.075.950 -72.093.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.704.561.549 944.915.650 1.655.941.564 25.254.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-420.968.276 -76.343.568 -319.258.077 46.644.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -91.148.410 -9.742.789 15.369.051 -3.304.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-329.819.866 -66.600.779 -334.627.128 49.949.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.283.593.273 868.572.082 1.336.683.487 71.899.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.283.593.273 868.572.082 1.336.683.487 71.899.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.283.593.273 868.572.082 1.336.683.487 71.899.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir faaliyetlerden adi pay başına kazanç 15 9,13440000 3,47430000 5,34670000 0,28790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.283.593.273 868.572.082 1.336.683.487 71.899.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.283.593.273 868.572.082 1.336.683.487 71.899.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218749


BIST