Advertisement

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2023/09
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem Vergi ve Ertelenmiş Vergi Alt Kalem
Değişikliğin Nedeni
Alt Kalem Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

     Dönem Vergi (Gideri) Geliri (91.148.410 TL) ve Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri  (329.819.866 TL) kalemleri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ GİDERİ(GELİRİ) kısmına girilmesi gerekirken, Kar Ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler, Dönem Vergi (Gideri) Geliri ve Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri kalemleri altında gözükmekte olup, gerekli düzeltme yapılmıştır.Konu alt kalem düzeltmenin net dönem karına  bir etkisi yoktur.
Bugün itibariyle  KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KAP üzerinden kamuyonun bilgisine sunulacaktır. 
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218655


BIST