Advertisement

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Emlak Konut GYO" veya "Şirket"), kurumsal yabancı bir yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden 187.000.000 lot mevcut geri alınan paylarının ("Paylar") tahsis edildiğini duyurmaktadır ("İşlem"). İşlem, pay başına kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den fiyatlandırılmış olup İşlem sonucunda Şirket'in 1.402,5 milyon TL brüt hasılat elde edeceği beklenmektedir.
Satış, Türkiye dışında yerleşik bir kurumsal yabancı yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir.
İlgili işlemin 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması beklenmektedir.
HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem ile ilgili olarak Şirket'in tek plasman temsilcisi olarak seçilmiştir.
Emlak Konut GYO halihazırda 191.550.291 lot payı (toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,04'üne eşit) geri alınan pay olarak bulundurmaktadır ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasını takiben 4.550.291 lot payı (çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,12'sine eşit) geri alınan pay olarak bulunacaktır.
İşlem'in bu duyuru uyarınca başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, Emlak Konut GYO'nun elinde kalan geri alınan paylara ilişkin olarak Emlak Konut GYO, HSBC ile mutat istisnalara tabi olmak üzere mutat 30 günlük bir satmama taahhüdü vermiştir.
Şirket tarafından Paylar'ın satışına ilişkin diğer önemli gelişmelerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmasına devam edilecektir.
Ertelenmiş Açıklama
Ancak, işbu açıklama tarihine kadar İşlem'in detaylarının kesinleşmemiş olması ve Emlak Konut GYO'nun açıklamanın ertelenmesinde meşru menfaatleri bulunması nedeniyle, Emlak Konut Yönetim Kurulu 12 Eylül 2023 tarihinde Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi (II-15.1 sayılı) uyarınca içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. İşlem'in açıklanması ile birlikte yukarıda belirtilen erteleme hususlarının ortadan kalkmıştır.
Emlak Konut GYO adına Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority tarafından regüle edilen HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Emlak Konut GYO haricinde başka hiçbir kişinin tek plasman temsilcisi olarak görev almamaktadır ve Emlak Konut GYO dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196063


BIST