Advertisement

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 93.185.365
Transferler
63.310.589 -66.685.578 0 0
Kar Payları
3.374.989 -63.742.686 -63.742.686 -63.742.686
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 71.190.405 100.633.084 100.633.084
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -8.013.439 13.135.826 3.675.853 76.857.852 99.933.955 99.933.955
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.370.903 75.486.949 -76.857.852 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.142.057 47.001.495 49.143.552 49.143.552
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.997.431 -14.852.195 -20.849.626 -20.849.626
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -5.871.382 8.509.298 64.310.607 47.001.495 128.227.881 128.227.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.368.723 66.869.376
Dönem Karı (Zararı)
47.001.495 71.190.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.818.178 4.452.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 4.853.556 1.499.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.610.402 2.280.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.093.689 -291.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.516.713 2.571.901
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.322 299.592
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -392.160 -134.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 511.482 434.415
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.378.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.833.228 638.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-976.494 -266.208
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -976.494 -266.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.733.874 5.264.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 -22.252.500 -3.855.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -81.483 -495.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.511.536 -1.463.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.681.217 5.063.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 -3.875.233 4.644.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 543.801 561.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.738.788 809.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 2.031.912 363.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -293.124 446.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.085.799 80.907.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.347.445 -526.564
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 630.369 -13.511.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.492.951 -33.686.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.186.148 266.208
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.186.148 266.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.679.099 -33.952.956
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.679.099 -33.952.956
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.876.673 -64.433.454
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.419.207 -825.590
Ödenen Temettüler
15 -20.849.626 -63.742.686
Alınan Faiz
20 392.160 134.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.999.099 -31.250.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.999.099 -31.250.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.413.989 39.709.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.413.088 8.458.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 52.413.088 24.413.989
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
37.898.383 15.645.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 37.742.071 15.604.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 156.312 41.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
158.977 77.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 158.977 77.494
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 22.613.780 24.125.316
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.403.763 4.084.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.251.384
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.204.059 3.235.971
ARA TOPLAM
115.692.050 79.835.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.692.050 79.835.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.435 3.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.435 3.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.203.861 1.331.651
Maddi Duran Varlıklar
10 48.970.990 47.610.721
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.494.009 4.110.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.143.361 165.983
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.815.656 53.222.389
TOPLAM VARLIKLAR
171.507.706 133.057.406
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.726.745 854.098
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.726.745 854.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 1.726.745 854.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10.600.857 14.476.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.514.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.600.857 9.961.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.646.692 1.102.891
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 8.725.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.657.793 560.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.703.008 122.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.954.785 438.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 324.303 617.427
ARA TOPLAM
28.681.495 17.610.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.681.495 17.610.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.915.687 4.792.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.915.687 4.792.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 5.915.687 4.792.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.682.643 10.720.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.682.643 10.720.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.598.330 15.512.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.279.825 33.123.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.227.881 99.933.955
Ödenmiş Sermaye
15 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.871.382 -8.013.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.871.382 -8.013.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.871.382 -8.013.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.509.298 13.135.826
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.310.607 3.675.853
Net Dönem Karı veya Zararı
47.001.495 76.857.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.227.881 99.933.955
TOPLAM KAYNAKLAR
171.507.706 133.057.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 287.080.768 234.708.202 106.062.926 77.036.257
Satışların Maliyeti
16 -245.209.438 -184.949.634 -81.443.799 -65.431.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.871.330 49.758.568 24.619.127 11.605.231
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0