Advertisement

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Yandı Mali İşler Direktörü/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 07.07.2014 0 216 524 2392 mali.isler@gozdegirisim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205326 - 701098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125826


BIST