Advertisement

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.570.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.645.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 25.399.587,96 1.213.356,113 4,77707 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.544.600.412,04 73.786.643,887 4,77707 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.570.000.000 75.000.000,000 4,77707

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.08.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.570.000.000.-TL'den 1.645.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde
paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023-53/1123 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç belgesi.pdf
EK: 2 Madde 8 tadili_onaylı.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195435


BIST