Advertisement

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
MAKİNA VE TEÇHİZAT
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
76.000 Euro + 52.000 USD olmak üzere yaklaşık 2.511.512 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 0,81
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 4,25
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,77
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 13,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 1,58
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
ÜRETİM VE KAPASİTE TAMAMLAYICI ile FASON ÜRÜN ALIMI AZALTICI ETKİSİ VARDIR.
Karşı Taraf
BORGI SPA. İTALY - FTM MAKİNA ENJ.SAN.LTD.ŞTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

02.03.2023 tarihinde K.A.P platformunda açıklaması yapılan İtalya ' dan ithal alınan makinaların tamamlayıcısı olan 76.000 EURO tutarındaki 2 adet SHARP 6 PLUS fırça tüylendirme ve temizleme makinası ile fırça sapı ve fırça takozu basımında kullanılmak üzere 52.000 USD tutarında 1 adet FTM 2680 plastik enjeksiyon makinası satın alınmış olup 17.03.2023 tarihinde montajı ve testleri tamamlanmış  faaliyetine başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
saygılarımızla 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125830


BIST