Advertisement

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve 2023/19 sayılı kararı ile sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Romanya'da kurulu Kalekim Romania S.A ("Şirket")'nın 08.03.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketin 500.000,00.- RON (Beşyüzbin) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.496.808,00- RON (İkimilyondörtyüzdoksanaltıbinsekizyüzsekiz) artırılarak 2.996.808,- RON (İkimilyondokuzyüzdoksanaltıbinsekizyüzsekiz)'a çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 1.248.404,- RON (Birmilyonikiyüzkırksekizbindörtyüzdört) ödenerek iştirak edilmesine karar verilmiştir. 
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125735


BIST