Advertisement

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alım Programının Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KTLEV, TREKTLV00019 04.09.2023 1.300.000 0,72 45,965 -
KTLEV, TREKTLV00019 05.09.2023 545.000 0,3 36,68 -
KTLEV, TREKTLV00019 06.09.2023 1.000.000 0,55 38,083 -
KTLEV, TREKTLV00019 08.09.2023 790.000 0,44 37,767 -
KTLEV, TREKTLV00019 11.09.2023 140.000 0,08 36,875 -
KTLEV, TREKTLV00019 13.09.2023 225.000 0,13 36,897 -
KTLEV, TREKTLV00019 15.09.2023 1.000.000 0,55 41,224 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
KTLEV, TREKTLV00019 49,74 40,47 202.353.320,46 İÇ KAYNAKLAR 5.000.000 2,77

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Eylül 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirketimizin pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 01/09/2023 tarihinde başlatılan ve 13/09/2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programının azami 5.000.000 adet paya ulaşması sebebiyle sonlandırılmasına karar verilmiştir.
2. Şirketimiz tarafından geri alınan payların toplamı 5.000.000 adet ve toplam maliyeti 202.353.320,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,77'dir.
3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195456


BIST