KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine dair önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesince uygun görülen Yönetim Kurulu Üyeleri aday listesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine dair Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.07.2024 tarihinde tescil edilerek, yine 09.07.2024 tarih ve 11118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Nahit Kiler
Ümit Kiler
Vahit Kiler
Kiler Holding A.Ş.
Mustafa Kulu-Bağımsız
Mehmet Ballıbaba-Bağımsız


Advertisement