Advertisement

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
245.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1-TL
Toplam Tutar
245.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%49
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%49
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%49
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0031
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Oluımlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni kurulan şirketin sermayesine nominal bedelden iştirak edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.09.2023 tarihli toplantısında,
Balıkesir'de devretatil veya devremülk projesi geliştirmek maksadıyla yeni kurulacak 500.000 TL sermayeli Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne 245.000-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine,
şirketin kuruluşu ile ilgili gerekli belgelerin hazırlanması akabinde ticaret siciline başvuru işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyununa saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195164


BIST