Advertisement

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 İştiraki olan Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKZBG00018 1.250.000 0 0 1.250.000
B Grubu, KZBGY, TREKZBG00026 298.750.000 0 0 298.750.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 300.000.000 TL 0 TL 0 TL 300.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Beyazkum") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin ile birleşmesine,
2. Birleşme işleminde 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Beyazkum'un sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında
- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
- SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Beyazkum'un tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 25/09/2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 25.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Kızılbük GYO Konsolide Finansal Rapor 30.06.2023 - Birleşme Sonrası.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 Kızılbük GYO Bireysel Finansal Rapor 30.06.2023.pdf - Diğer
EK: 5 Beyazkum Bireysel Finansal Rapor 30.06.2023.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197175


BIST