Advertisement

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Onay
SPK Onay Tarihi 24.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 424.070.000 TL nominal değerli paylar 06.12.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ana sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084153


BIST