Advertisement

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Selçuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar

     Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Selçuk Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
 
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218617


BIST