Advertisement

LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

aç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 34.823.055,53 TL'dır. 
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 1031 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 444.513.999,59 TL'na ulaşmıştır. 
30.11.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3972 adete ulaşmıştır. 
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084337


BIST