Advertisement

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından -  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine, -  Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak  belirlenmesine, geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine, -   Alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine, -   Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, -   Bu  kapsamda Pay geri alım programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel  Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, SPK'nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,                  Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218808


BIST