Advertisement

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 1.425.454,550 21,21212 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 2.138.181,820 21,21212 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 66.436.363,630 21,21212 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 330.000.000 70.000.000,000 21,21212

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 22.361.249,15
Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.428.964,16


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.09.2023 tarihli kararı ile
Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarında (%.21,21) oranında artırılarak 400.000.000- TL ( DörtyüzmilyonTürk Lirası)'na çıkarılmasına,
İç kaynaklardan yapılacak olan 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarındaki sermaye artışının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre, Geçmiş Yıl karlarından 16.428.964,16 TL, Emisyon Primlerinden 22.361.249,15 TL, Olağanüstü Yedeklerden 31.209.786,69 TL olmak üzere finansal tablolarımızda yer alan yedeklerden karşılanmasına,
Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 70.000.000 -TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197197


BIST