Advertisement

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda Alınan Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararında
2022 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 55.818.803,27TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 55.572.733,97 TL. net kâr elde edilmiştir.
i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 55.818.803,27 TL'lik karın %17,91511'i oranında brüt 10.000.000-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,3731343-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %37,31343 ayrıca pay başına net 0,3358209-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden %33,58209) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,
ii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde net dağıtılabilir 55.818.803,27 TL'lik karın 13.400.000-TL'lik kısmının (çıkarılmış sermayenin %50'si) ortaklara pay biçiminde kar payı olarak dağıtılmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup , 25.05.2023 günü yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kar dağıtımına ilişkin karar kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak olan başvuru için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153945


BIST