Advertisement

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 63.456.982
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.370.946

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 12.000.000 24.000.000,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 Nâma
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 51.456.982 102.913.964,000 200,00000 B Grubu B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 63.456.982 126.913.964,000 200,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2023

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 126.913.964


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 14.07.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 190.370.946 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 126.913.964 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 20 Eylül 2023 tarih ve 2023/56 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.09.2023' tür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 MERCAN tadil.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197177


BIST