Advertisement

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010
Transferler
0 0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.650 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.650 0 0 0 3.650 0 3.650
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 20.836 41.631 -4.484.944 -13.478.767 101.893 0 101.893
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 0 4.535.779
Transferler
0 0 0 0 -9.049.076 9.049.076 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.029 0 0 -192.044 -196.073 0 -196.073
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -192.044 -192.044 0 -192.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.029 0 0 0 -4.029 0 -4.029
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 21.002 41.631 -13.534.020 -192.004 4.339.703 0 4.339.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
678.081 -11.833.181
Dönem Karı (Zararı)
-192.044 -13.478.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-192.044 -13.478.767
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.332.294 3.120.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 1.799.644 1.717.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
726.463 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 1.043.588 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 -317.125 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.139.877 41.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -84.312 21.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -902.877 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -152.688 19.874
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.418.963 1.286.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 1.392.038 1.286.547
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 33.250 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 -6.325 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 528.861 74.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 -1.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -1.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.070.131 -188.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -2.313.482 -885.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -1.955.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -357.590 -885.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 4.095 308.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 4.095 308.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 2.247.277 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -2.184.628 -335.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 521.489 50.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 521.489 50.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 58.177 89.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 620.954 469.291
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 193.362 83.197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 427.592 386.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not:15 -2.143 -527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 -21.870 116.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 -77.386 101.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 55.516 14.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.070.119 -10.546.634
Ödenen Faiz
-1.392.038 -1.286.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.715.785 -8.472
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 1.760 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 1.760 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -1.717.545 -8.472
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -1.717.545 -5.042
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 0 -3.430
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
990.797 10.694.558
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.797 10.694.558
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 990.797 10.694.558
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.907 -1.147.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.907 -1.147.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 408.639 1.420.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 361.732 273.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 361.732 408.639
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 5.217.868 3.981.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.955.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 3.261.976 3.981.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 5.264 9.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 5.264 9.340
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 4.399.895 6.647.172
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.491.961 374.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.491.961 374.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 156.281 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 171.388 250.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 171.388 250.283
ARA TOPLAM
12.804.389 11.671.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.804.389 11.671.167
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 43.794 43.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.794 43.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.634.787 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 16.943.832 18.397.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 16.852.190 18.379.008
Taşıtlar
Not.18 73.479 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 16.821 15.507
Özel Maliyetler
Not.18 1.342 2.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
581.658 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.151.745 2.368.021
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.151.745 2.368.021
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.937.519 1.870.343
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.937.519 1.870.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 595.297 1.123.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.888.632 23.802.408
TOPLAM VARLIKLAR
36.693.021 35.473.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 833.104 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 833.104 0
Banka Kredileri
Not.8 680.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 152.229 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.956.522 4.003.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.956.522 4.003.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 3.956.522 4.003.810
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 1.582.364 1.067.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.582.364