Advertisement

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Takibin Türü
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06/12/2022
Takibin Konusu
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarafları
ERCAN GÜZEL
Takibe Konu Olan Tutar
680.540,25
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,24
Takibin Dayanağı
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarihi
29/11/2022
Gelinen Aşama
-
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
-
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
T.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

Şirketimiz aleyhine, Ercan GÜZEL tarafından 680.540,25 TL tutarında ilamsız İcra Takibi başlatılmıştır. Takip konusu alacak miktarı ve diğer feri'leri yönünden ihtilaflı olup, Şirketimiz yasal süresi içerisinde gerekli itirazlarda bulunacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084951


BIST