Advertisement

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 07.06.2024 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Zerrin ÇAVUŞOĞLU ve üyeliklere Tevhide SARITAŞ ile Serdar ÖZDEMİR,

- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut ADAN ve üyeliğe Fatma ÇELİK,

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na Mesut ADAN ve üyeliğe Zerrin ÇAVUŞOĞLU'nun


seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.