Advertisement

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Söğüt-Taşyapı HRS İnşaatı A.O.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin, Bursa ilinde inşası devam etmekte olan Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 6.121.511 EUR+KDV ve 90.854.642 TL+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 281.629.696 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Söğüt-Taşyapı HRS İnşaatı A.O. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 570 günde bitirilmesi planlanmaktadır.  Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218777


BIST