Advertisement

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Açıklamalar

Şirketimiz, Konya merkezli özel bir firmadan, 25.09.2023 tarihinde KDV dahil 875.304 USD (Sekizyüzyetmişbeşbin üçyüzdört Amerikan Doları) tutarında sandviç panel siparişi almıştır.  Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197394


BIST