Advertisement

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.10.2023
Genel Kurul Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve Yönetim Kurulu'nun oluşturulup karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
5 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
9 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PASEU 2023 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK2 Politika ve Etik İlkelers.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Beyan ve Özgeçmişleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul yapılmış olup Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.11.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2023 OUGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2023 OUGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısı tescil edilerek 17.11.2023 tarih ve 10960 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218754


BIST