Advertisement

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 237.178.682,25 TRY 22,29
MEHMET ERDOĞAN 237.178.677,51 TRY 22,29
ABDULKERİM FIRAT 237.178.681,25 TRY 22,29
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99.990.000,00 TRY 9,4
DİĞER 252.336.459,99 TRY 23,73

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 149532710 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 914329791 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125832


BIST