Advertisement

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi REYSAŞ GYO 2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 0 0
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 0 0

Ek Açıklamalar
20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 8.338.680.843,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 227.002.714,83 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak
? 2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 227.002.714,83 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması,
? TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 8.338.680.843,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karlarına aktarılması
teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Şirketimizin Kar Dağıtım Tabloları ve Kar Dağıtım Politikası www.reysasgyo.com.tr adresinde yer alan internet sayfamızdaki "Yatırımcı İlişkileri," bölümünde "Kurumsal Politikalar " altında yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" adı altında verilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAŞ GYO 202 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.516.172,97
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.340.044.733 227.002.714,83
4. Vergiler ( - ) 1.363.890 0
5. Net Dönem Kârı 8.338.680.843 227.002.714,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 316.109.549
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.338.680.843 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.338.680.843 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.338.680.843 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125737


BIST