Advertisement

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Depo
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun 36.063 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.09.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,33
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 128.077 EUR + 4.912.000 TL (KİRA BAŞLANGICI 1 EKİM 2023 OLMAK ÜZERE 1 - 5 YIL ARASI)
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,19 (yıllık kira bedeli için)
Karşı Taraf
Honda Türkiye A.Ş - D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.(Hepsi Burada) - Doğruer Lojistik Uluslararası Nak. Dış Tic. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/09/2023
Kira Süresi
1 - 5 yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.12.2022 / REYS-202200047
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
51.063 m2 için aylık kira ekspertiz değeri 6.127.560 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme tutarının yaklaşık 2,3 katı olarak gerçekleşmiştir. EUR Kuru 28,83 TL için 14.100.262 TL
Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine  inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik depomuzun ("Gebze 1 Depo")
36.063 m2'lik alanı için 
Honda Türkiye A.Ş, D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.(Hepsiburada.com) ve Doğruer Lojistik Uluslararası Nak. Dış Tic. Ltd. Şti.
  şirketleri ile kira başlangıcı 1 Ekim 2023 olmak üzere kira süreleri 1 - 5 yıl aralığında değişen aylık kira bedeli KDV hariç 128.077 ¬ + 4.912.000 TL olan kira sözleşmeleri yapılmıştır. 
Bu sözleşmeler ile 07.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi 
Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'ye teslim edilen 15.000 m2 alan ile birlikte 
Gebze 1 Depomuzun tamamı kiralanmış olup, depodan aylık toplam KDV hariç 318.705 ¬ + 4.912.000 TL (KDV hariç Toplam 14.100.262 TL (¬ KURU 28,83 TL alınmıştır)) kira geliri elde edilecek olup, EUR yapılan sözleşmeler için EUR Bölgesi Enflasyonu, TL sözleşmeler için Türkiye ÜFE+TÜFE ortalaması her yıl kira artış zamanlarında ayrıca eklenecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195750


BIST