Advertisement

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİC. A.S. 2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0 0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0 0

Ek Açıklamalar
06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 222.148.292,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 139.345.012,49 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak
Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması 2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 139.345.012,49 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 222.148.292,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması
teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2022 YILI REYSAŞ KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.846.902,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 232.117.792 164.544.615
4. Vergiler ( - ) 9.969.500 25.199.602
5. Net Dönem Kârı 222.148.292 139.345.012
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 54.195.774 37.400.507
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.097.225 5.097.225
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.855.293 95.893.540
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.855.293 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yasal kayıtlarda 953.740,06 TL Gayrimenkul Satış Kazanç İstisnasının Özel Fon Hesabına Alınması Gerektiğinden Dolayı Net Dağıtılabilir Kar Hesaplanırken Bu Kazançtan Doğan İstisna Düşülmüştür

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125739


BIST