Advertisement

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12
Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.07.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 105.000.000.-TL.olan sermayesinin 45.000.000.-TL. bedelsiz artırılarak 36.530.825,12.-TL.'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL.'si de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 150.000.000,00.-TL.'ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1118 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SANKO İHRAÇ BELGESİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195512


BIST