Advertisement

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023-10.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında  
1_  Şirketimizin 10.11.2023 tarihli ve 2023/11/003 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
 
2_ Şirketimizin yapacağı sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde kabul edilmesine,
 
3_ Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
 
4_ Kurul'un İzahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 
                
5_ Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218753


BIST