Advertisement

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Transferler
826.507 -826.507 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 81.796 97.999 110 98.109
Dönem Karı (Zararı)
81.796 81.796 110 81.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 0 16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 18.097 59.426 -1.222.112 81.796 38.265.511 37.331 38.302.842
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 1.601 59.426 -1.222.112 10.594.705 56.917.608 43.202 56.960.810
Transferler
10.594.705 -10.594.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.522 216.858 158.336 -69 158.267
Dönem Karı (Zararı)
216.858 216.858 -69 216.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.522 -58.522 0 -58.522
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 -56.921 59.426 9.372.593 216.858 57.075.943 43.133 57.119.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.637.215 -3.237.468
Dönem Karı (Zararı)
216.789 81.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.789 81.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.335.354 -1.187.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 101.322 53.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.586 -1.240.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 95.542 -45.647
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-128.128 -1.194.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.067 -35.798
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 25.132 21.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -45.199 -57.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-146.458 35.646
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-146.458 35.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.233.517 -493
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.518.650 -2.131.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.352.665 3.086.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.352.665 3.086.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -102.300 69.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.300 69.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.793.473 -3.765.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 788.277 579.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
788.277 579.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 -376.720 -104.776
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-473.851 15.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.131 -120.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.387.099 -1.997.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.387.099 -1.997.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.637.215 -3.237.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.425 -137.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -38.425 -137.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.425 -137.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.675.640 -3.375.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.675.640 -3.375.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.090.478 5.124.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.414.838 1.749.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.414.838 5.090.478
Finansal Yatırımlar
8 146.458 0
Vadeli Mevduatlar
146.458 0
Ticari Alacaklar
7 11.482.264 14.789.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.482.264 14.789.730
Diğer Alacaklar
10 362.165 339.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 362.165 339.947
Stoklar
11 8.597.687 3.804.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.500.646 4.869.342
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.500.646 4.869.342
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 799.850 808.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
799.850 808.275
ARA TOPLAM
28.303.908 29.701.986
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.303.908 29.701.986
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 41.793 41.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.793 41.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 18.257.653 18.257.653
Maddi Duran Varlıklar
14 17.203.330 17.245.854
Arazi ve Arsalar
8.603.400 8.603.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
7.401.947 7.446.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
691.418 713.131
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
362.524 362.003
Özel Maliyetler
144.041 120.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 647.544 589.320
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.006.912 385.695
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.006.912 385.695
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 299.341 223.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.456.573 36.744.024
TOPLAM VARLIKLAR
65.760.481 66.446.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 113.987 166.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.987 166.533
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 113.987 166.533
Ticari Borçlar
7 2.544.913 1.731.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.544.913 1.731.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 66.059 61.152
Diğer Borçlar
10 1.484.806 1.845.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.026.181 1.500.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 458.625 345.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.193 1.207.873
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.193 1.207.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 38.873 30.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 99.269 224.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.269 224.394
ARA TOPLAM
4.362.100 5.267.778
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.362.100 5.267.778
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 505.776 484.804
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
505.776 484.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
505.776 484.804
Diğer Borçlar
10 29.533 45.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 29.533 45.216
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 232.936 203.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 224.962 192.849
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.974 10.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.511.060 3.483.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.279.305 4.217.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.641.405 9.485.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.075.943 56.917.607
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.860.754 15.919.276
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.860.754 15.919.276
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 15.917.675 15.917.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -56.921 1.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 9.372.593 -1.222.112
Net Dönem Karı veya Zararı
216.858 10.594.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.133 43.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.119.076 56.960.809
TOPLAM KAYNAKLAR
65.760.481 66.446.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 9.104.236 8.817.148
Satışların Maliyeti
20.2 -8.351.108 -8.603.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
753.128 213.158
BRÜT KAR (ZARAR)
753.128 213.158
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -414.089 -262.930
Pazarlama Giderleri
21.2 -491.257 -465.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 1.559.218 809.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -1.171.469 -122.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
235.531 172.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 11.338 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.869 172.149
Finansman Gelirleri
25.1 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -21.993 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
224.876 172.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.087 -90.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-39.812 -65.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 31.725 -25.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.789 81.906
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.789 81.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-69 110
Ana Ortaklık Payları
216.858 81.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.522 16.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.028 20.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.506 -4.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.506 -4.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.522 16.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.267 98.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-69 110
Ana Ortaklık Payları
158.336 97.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031297


BIST