Advertisement

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Siebel Bakım Destek Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
28/08/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/08/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/09/2023
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
6.500.000 TL (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
6.500.000 TL (KDV Hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11 (31.12.2022 yılı Bağımsız Denetim Raporuna Göre)
Açıklamalar

28.08.2023 tarihinde İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen "Siebel Bakım Destek Hizmet Alım İşi" ihalesine en uygun teklifi firmamız vermiş olup, sözleşme davetine müteakip 25.09.2023 tarihinde 6.500.000 TL (KDV hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197198


BIST