Advertisement

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 5.000.000 15.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014 Nâma
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 51.000.000 153.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 60.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 108.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000-TL (üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.05.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153748


BIST