Advertisement

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak modeliyle kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Gayrimenkul yatırımları yapmak üzere portföy oluşturmak, oluşan portföyü işletmek ve geliştirmek
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 370.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 370.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
TKFEN, TRETKHO00012 370.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
1. Şirketimizin maliki olduğu Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki şirketimize ait taşınmazların, Tekfen Tower'da şirketimize ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirketimiz mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
4. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, SPK, Rekabet Kurumu, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına
karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197491


BIST