Advertisement

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2023
Genel Kurul Tarihi 21.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent ? İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve Bu işleme ilişkin hazırlanan "Kısmi Bölünme Raporu"nun ve "Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek onaya sunulması
3 - Kapanış ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TKFEN_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TKFEN_2023_EOGA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 e) Tekfen Holding - Bölünme Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 e) Kısmi bölünme Sonrası Tahmini Açılış Bilanço - Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş." unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin müzakere edileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, Bilgilendirme Dokümanı ve diğer belgeler ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218760


BIST