Advertisement

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
26.09.2023 tarihinde tescil edilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına istinaden alınan yönetim kurulu kararı ile Sayın Caner Bingöl 1 yıllığına yönetim kurulu başkanı, sayın Mehmet Ali Ergin 1 yıllığına yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmıştır. Sayın Caner Bingöl, Sayın Mehmet Ali Ergin ve Sayın Çağakan Yiğit Küçük'ün müştereken şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Caner Bingölhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197511


BIST