Advertisement

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.08.2023
Genel Kurul Tarihi 15.09.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Denetçi raporlarının okunması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
5 - 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2022 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet ve Gündem Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağ, Önergeler ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.09.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Önergeler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 26.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile dair ilan, 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197506


BIST