Advertisement

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Transferler
6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0 0
Dönem Karı (Zararı)
421.849.112 421.849.112 421.849.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.776.821 -3.776.821 -3.776.821
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -5.210.831 20.555.692 153.647.068 421.849.112 1.422.078.190 1.422.078.190
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 748.695.110 -6.497.191 20.555.692 153.647.068 577.446.899 1.621.922.141 1.621.922.141
Transferler
577.446.899 -577.446.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
954.775.189 954.775.189 954.775.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.297.895
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 748.695.110 -15.795.086 20.555.692 731.093.967 954.775.189 2.567.399.435 2.567.399.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.476.017 444.867.962
Dönem Karı (Zararı)
954.775.189 421.849.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
339.739.908 126.032.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 90.079.655 55.389.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
609.692 -2.304.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
609.692 -3.823.422
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.519.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.926.633 7.211.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 12.318.499 5.929.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.608.134 1.282.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.446.946 48.854.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -36.771.362 -16.924.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 115.218.308 65.778.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-156.191.781 -45.541.540
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -156.191.781 -45.541.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 271.460.370 62.619.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.591.607 -197.970
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.591.607 -197.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.131.332.932 -97.807.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-814.878.942 -258.641.116
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-845.922.040 -200.095.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-331.120.433 -90.277.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
872.231.465 409.443.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.620.696 5.776.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-34.263.678 35.987.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.182.165 450.074.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-168.986.359 -3.025.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.671.823 -2.180.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-390.717.533 -247.421.859
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-174.850.455 -78.211.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.919.420 197.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.486.498 -169.408.623
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
700.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
413.549.183 48.233.551
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
487.557.198 97.331.299
Ödenen Faiz
-110.779.377 -66.022.321
Alınan Faiz
36.771.362 16.924.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.355.633 245.679.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.355.633 245.679.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.596.693 45.945.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
394.952.326 291.624.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 394.952.326 391.596.693
Finansal Yatırımlar
5 583.378.832 252.336.596
Ticari Alacaklar
1.327.098.477 504.860.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 662.482.759 178.401.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 664.615.718 326.459.898
Diğer Alacaklar
7.573.284 15.541.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.263.839 10.502.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.309.445 5.039.137
Stoklar
9 1.798.789.054 952.867.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 293.542.499 75.426.851
Diğer Dönen Varlıklar
16 206.348.795 93.814.304
ARA TOPLAM
4.611.683.267 2.286.443.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.611.683.267 2.286.443.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 170.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 170.082
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 1.066.986.045 969.380.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.792.991 7.296.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.602.498 20.284.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 56.602.498 20.284.388
Peşin Ödenmiş Giderler
10 470.294 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 792.185 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.155.529.080 1.015.546.681
TOPLAM VARLIKLAR
5.767.212.347 3.301.990.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
918.003.490 485.166.733
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
918.003.490 485.166.733
Banka Kredileri
6 916.500.000 484.367.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.503.490 798.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 30.362.178 24.431.911
Ticari Borçlar
1.632.037.823 760.215.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 455.046.995 28.715.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.176.990.828 731.499.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 38.429.528 15.808.832
Diğer Borçlar
10.368.077 9.610.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 2.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.368.077 9.608.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 148.472.977 182.736.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
140.433.275 74.979.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.971.087 37.446.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.832.310 6.915.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 80.138.777 30.530.643
ARA TOPLAM
3.011.078.435 1.590.396.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.011.078.435 1.590.396.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.861.748 34.824.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.861.748 34.824.540
Banka Kredileri
6 79.600.468 26.841.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.261.280 7.983.321
Diğer Borçlar
0 348.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 348.730
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.298.747 15.413.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.298.747 15.413.349
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 74.573.982 39.085.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.734.477 89.672.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.199.812.912 1.680.068.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.567.399.435 1.621.922.141
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
732.900.024 742.197.919
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 20.555.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
731.093.967 153.647.068
Net Dönem Karı veya Zararı
954.775.189 577.446.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.567.399.435 1.621.922.141
TOPLAM KAYNAKLAR
5.767.212.347 3.301.990.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.473.979.703 2.407.606.978 2.063.406.683 975.672.556
Satışların Maliyeti
18 -2.850.667.843 -1.641.611.958 -1.305.791.580 -706.312.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.623.311.860 765.995.020 757.615.103 269.359.872
BRÜT KAR (ZARAR)
1.623.311.860 765.995.020 757.615.103 269.359.872
Genel Yönetim Giderleri
19 -71.293.376 -30.949.980 -27.679.560 -13.027.463
Pazarlama Giderleri
19 -363.906.211 -231.699.093 -150.923.273 -114.018.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -37.234.922 -22.657.593 -11.306.344 -6.971.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
85.345.845 31.112.329 44.741.620 10.645.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-87.732.472 -24.019.060 -7.849.427 -5.211.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.148.490.724 487.781.623 604.598.119 140.776.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
156.191.781 53.819.312 187.334.448 32.074.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.304.682.505 541.600.935 791.932.567 172.850.598
Finansman Gelirleri
36.771.362 8.646.801 15.898.098 6.530.248
Finansman Giderleri
-115.218.308 -65.778.703 -63.168.790 -20.820.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.226.235.559 484.469.033 744.661.875 158.560.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.460.370 -62.619.921 -180.674.145 -13.959.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-234.439.635 -70.071.275 -141.415.302 -16.192.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.020.735 7.451.354 -39.258.843 2.232.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
954.775.189 421.849.112 563.987.730 144.600.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
954.775.189 421.849.112 563.987.730 144.600.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
954.775.189 421.849.112 563.987.730 144.600.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.297.895 -3.776.821 -2.024.482 -2.387.064
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.622.369 -4.721.026 -2.530.603 -2.983.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.324.474 944.205 506.121 596.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.324.474 944.205 506.121 596.766
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.297.895 -3.776.821 -2.024.482 -2.387.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
945.477.294 418.072.291 561.963.248 142.213.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
945.477.294 418.072.291 561.963.248 142.213.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218778


BIST